Mikro Kapital IFN SA – instituţie financiară nebancară, de microfinanţare, cu 100% capital străin, ce face parte din grupul multinaţional de companii „Mikro Kapital”.

Fondul Mikro Kapital investește și creditează instituţiile financiare, specializate în finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii din spatiul CSI, Europa de Vest și America Centrală. În acest moment, grupul de companii Mikro Kapital activează pe piețele financiare din Rusia, Belorusia, Republica Moldova, Armenia și România. Mikro Kapital este un Partner al Agenției Italiene de Stat pentru Microcreditare sub patronatul Președinției Italiene. Prin deschiderea operațiunilor în România, grupul de companii Mikro Kapital, pătrunde astfel, cu activitatea de microfinanţare, în Uniunea Europeană.

Obiect de activitate finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), incluzând aici și afacerile agricole, cât și a persoanelor fizice de pe teritoriul României. Compania oferă atât credite pentru afaceri, pentru consum cât și credite pentru agricultură.

Misiunea Mikro Kapital IFN SA România – aportul profesional în dezvoltarea economică a întreprinderilor foarte mici, mici și mijlocii, prin oferirea serviciilor financiare de calitate. Oferind serviciile noastre clienților, tindem spre crearea unor relaţii de parteneriat de lungă durată, ce sunt bazate pe respect și încredere reciprocă. Filozofia activității noastre se fundamentează pe sinceritate și transparenţă.

Mikro Kapital IFN SA este membru al (EMN) European Microfinance Network

European Microfinance Network este un ONG cu sediul la Bruxelles având ca obiectiv major promovarea micro-finanțării în Europa, microcreditarea fiind perceputa în Europa ca fiind un instrument de creștere economica și coeziune socială, oferind persoanelor excluse serviciilor financiare formale, posibilitatea de a obține microcredite, astfel încât să poată genera venituri prin angajarea în activități productive destinate extinderii afacerilor mici sau foarte mici. 

Fiind parte a EMN, Mikro Kapital România își îmbunătățește constant portofoliul de produse astfel încât să corespundă cu cerințele actuale ale pieței și să ofere servicii de cea mai înaltă calitate.