Codul European de Bună Conduită pentru furnizarea de microcredite
La data de 04 Decembrie 2023 societatea Mikro Kapital IFN SA a fost evaluată și certificată în conformitate cu Codul European de Bună Conduită pentru furnizarea de microcredite. Codul definește un set unificat de standarde pentru sectorul de microfinanțare din Europa și, de asemenea, serveste ca instrument de autoreglementare și etichetă de calitate pentru instituțiile de microfinanțare. Ca parte a evaluării, Mikro Kapital IFN SA trebuie să dezvăluie public informații financiare și operaționale în vederea sporirii transparenței și comparabilității. Pentru a accesa aceste informații, click aici.
Mikro Kapital Romania - certificată cu Codul European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite
În urma ședinței Grupului de Coordonare a Codului European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite care a avut loc la data de 10 Decembrie 2020, a fost recunoscut că Mikro Kapital România întrunește cerințele Codului.

Prin urmare, Mikro Kapital a obţinut punctajul total necesar pentru conformitatea cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite („Codul”) în legătură cu portofoliul său de microcredite pentru întreprinderi. Decizia a fost luată de Grupul de coordonare pentru aspecte legate de Cod, pe baza recomandării evaluatorului independent al Codului, Microfinanza Rating.
Mikro Kapital IFN SA este membru al (EMN) European Microfinance Network
European Microfinance Network este un ONG cu sediul la Bruxelles având ca obiectiv major promovarea micro-finanțării în Europa, microcreditarea fiind perceputa în Europa ca fiind un instrument de creștere economica și coeziune socială, oferind persoanelor excluse serviciilor financiare formale, posibilitatea de a obține microcredite, astfel încât să poată genera venituri prin angajarea în activități productive destinate extinderii afacerilor mici sau foarte mici.

Fiind parte a EMN, Mikro Kapital România își îmbunătățește constant portofoliul de produse astfel încât să corespundă cu cerințele actuale ale pieței și să ofere servicii de cea mai înaltă calitate.