Posturi vacante
Personalul este cea mai importantă resursă, de aceea „Mikro Kapital IFN” România îi selectează în permanență pe cei mai buni. Echipa noastră are ca scop recrutarea noilor specialiști pentru o colaborare fructuoasă pe termen lung.

Suntem întotdeauna disponibili să examinăm CV-urile persoanelor responsabile cu scopuri bine stabilite. Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să ne trimiți CV-ul tău pe adresa de email resurseumane@mikrokapital.ro
Posturi vacante:
Ofiter de Credite – Agenția Constanța, Ploiești, Oradea, Brăila, Bacău, București, Timișoara
Ești potrivit pentru acest post dacă:
 • deții permis dе conducere (categoria B);
 • ai studii superioare finalizate (de preferință economice);
 • iți place să interacționezi cu oamenii;
 • experiența anterioară în creditare constituie un avantaj.
Și consideri că poți să:
 • desfăşori аctivităţi dе promovarе а produsеlor de crеditаrе cătrе cliеntul ţintă, dе prеzentarе şi vânzаrе а produsеlor finаnciаrе ale compаniеi (credite business și аgricole);
 • anаlizezi și procesezi аplicаţia primară de crеditare;
 • întocmeşti analiza financiară a dosarului de creditare;
 • evaluezi garanțiile, condițiile și gestionarea afacerii solicitantului;
 • susții dosarele în cadrul comitetului de credit;
 • monitorizezi portofoliul activ de credite și urmărești îmbunătățirea continuă a acestuia;
 • participi la colectarea de credite neperformante;
Beneficiile tale vor fi:
 • pachet salarial compus din salariu fix, bonusuri de performanță și tichete de masă;
 • asigurare medicală privată;

Activitatea presupune atât muncă de teren, cât și muncă de birou.

Companie multinațională de microfinațare cu 100% capital străin
Fondul Mikro Kapital investește și creditează instituţiile financiare, specializate în finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii din spatiul CSI, Europa de Vest și America Centrală. În acest moment, grupul de companii Mikro Kapital activează pe piețele financiare din Luxemburg, Elveția, Italia, Bielorusia, Republica Moldova, Armenia, Rusia și România.
4 800+
Credite debursate
36 085 800
Capital social
3 300+
Clienți