Comisia Europeană certifică Mikro Kapital România cu Codul European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite

December 23rd, 2020
Vești bune înaintea începerii noului An. În urma ședinței Grupului de Coordonare a Codului European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite care a avut loc la data de 10 Decembrie 2020, a fost recunoscut că Mikro Kapital România întrunește cerințele Codului.

Prin urmare, Mikro Kapital a obţinut punctajul total necesar pentru conformitatea cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite („Codul”) în legătură cu portofoliul său de microcredite pentru întreprinderi. Decizia a fost luată de Grupul de coordonare pentru aspecte legate de Cod, pe baza recomandării evaluatorului independent al Codului, Microfinanza Rating.

Ce este Codul European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite


Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite pune la dispoziție un set de standarde în ceea ce privește managementul, guvernanța, gestionarea riscului, raportarea și relațiile consumatorilor și investitorilor care sunt comune sectorului microcreditării din Uniunea Europeană. Aceste standarde sunt în beneficiul consumatorilor, investitorilor, finanțatorilor, proprietarilor, autorităților de reglementare și organizațiilor partenere.

Codul conține un ghid de bune practici care vor permite ca sectorul să facă față provocărilor reprezentate de accesul la finanțare pe termen lung, menținerea și creșterea calității serviciilor și evoluția către sustenabilitate.

Ce reprezintă Codul pentru Mikro Kapital


Obținerea Codului certifică o transparență a Mikro Kapital față de clienți, investitori, finanțatori, autorități și parteneri. Misiunea Mikro Kapital constă în susținerea activității antreprenoriale în zonele României cu acces limitat la informații, să înțelegă nevoile clienților și să îi ajute prin consultanță și finanțare corectă în vederea atingerii potențialului maxim. Prin urmare, standardele oferite de Cod vor contribui la realizarea Misiunii companiei împreună cu alte măsuri întreprinse.

Mikro Kapital România are 9 agenții în România și a acordat peste 3500 de credite având un portofoliu de peste 2200 de clinți. Compania sprijină prin finanțare atât micii antreprenori cât și agricultorii din România.